شرکت لبنیات روزانه

شرکت لبنیات روزانه

خط کشی کف محوطه و داخل سالن ها

 

         021-66752690

تجهیزات پارکینگ

  پارک ترافیک افتخار دارد که با بهترین کادر , آماده است تا خدمات خود را با شرافت و راستی به بهترین شکل با کیفیت برتر و در حداقل زمان با بهترین قیمت به مردم محترم ایران عزیز ارائه نماید .

در این پروژه پارک ترافیک با دقت خط کشی محوطه بیرون و داخل سالن های شرکت لبنیات بل روزانه را در محل کارخانه آن شرکت واقع در استان قزوین را با

بهترین متریال و با بهترین کیفیت در سال 1398 به سرانجام رسانید .

در پروژه ای دیگر نیز پارک ترافیک تجهیز پارکینگ شرکت لبنیات بل روزانه را در محل ساختمان دفتر مرکزی واقع در شهر تهران با کیفیتی مطلوب به سرانجام رسانیده است .

امید که توانسته باشیم با بهترین کیفیت , بهترین قیمت و در حداقل زمان , عالی ترین کار را انجام داده باشیم . با آرزوی موفقیت برای تمام مردم محترم ایران عزیز .

چند نمونه از اجرای خدمات برای آن شرکت محترم را ارائه می نماییم . 

خط کشی کارخانه روزانه

تجهیزات پارکینگ

خط کشی داخل سالن کارخانه لبنیات بل روزانه با بهترین متریال

 خط کشی روزانه

خط کشی داخل سالن کارخانه لبنیات بل روزانه با بهترین متریال

خط کشی کف کارخانه روزانه

تجهیزات پارکینگ

خط کشی محوطه کارخانه لبنیات بل روزانه با بهترین متریال

خط کشی کف کارخانه

خط کشی داخل سالن کارخانه لبنیات بل روزانه با بهترین متریال

خط کشی کف محوطه

خط کشی داخل سالن کارخانه لبنیات بل روزانه با بهترین متریال

 تجهیزات پارکینگ 

خط کشی محوطه روزانه

خط کشی داخل سالن کارخانه لبنیات بل روزانه با بهترین متریال

خط کشی محوطه کارخانه

خط کشی داخل محوطه کارخانه لبنیات بل روزانه با بهترین متریال

خط کشی محوطه

خط کشی داخل سالن کارخانه لبنیات بل روزانه با بهترین متریال

خط کشی

خط کشی داخل سالن کارخانه لبنیات بل روزانه با بهترین متریال

 تجهیزات پارکینگ 

ما در پارک ترافیک با تلاش و پشتکار خود سعی می کنیم با شرافت و راستی پذیرای شما باشیم .

امیدواریم همیشه بهترین را برای شما به ارمغان بیاوریم .

 تجهیزات پارکینگ