ساختمان مسکونی کامرانیه

ساختمان مسکونی کامرانیه

نصب محافظ ستون

نصب متوقف کننده خودرو

خط کشی پارکینگ

                021-66752690    

 

تجهیزات پارکینگ

   پارک ترافیک افتخار دارد که با بهترین کادر ، آماده است تا خدمات خود را با شرافت و راستی به بهترین شکل با کیفیت برتر و در حداقل زمان با بهترین قیمت به مردم محترم ایران عزیز ارائه نماید .

  در این پروژه پارک ترافیک مراحل نصب محافظ ستون ( ضربه گیر ستون ) ، نصب متوقف کننده خودرو ( کار استوپر ) و اجرای خط کشی کف پارکینگ را در ساختمان مسکونی کامرانیه با بهترین متریال و با بهترین کیفیت در سال 1398 به سرانجام رسانید .

نصب ضربه گیر ستون پارکینگ ( محافظ ستون پارکینگ ) کمک می کند تا ستون های پارکینگ و خودرو هایی که در محوطه پارکینگ مشغول تردد هستند از برخورد های احتمالی کمترین آسیب را متحمل شوند .

 محافظ ستون پارکینگ از جنس لاستیک بوده و با ارتعاشی اندک مانع از تخریب ستون در برخورد احتمالی خودرو می گردند .  

نصب متوقف کننده خودرو ( کاراستوپر ) در پارکینگ ، کمک می کند تا راننده خودرو با دنده عقب براحتی در محل تعیین شده و با فاصله مناسب و استاندارد ( گاها فاصله مشخص شده از دیوار پارکینگ ) خودروی خود را متوقف و پارک نماید .

اجرای خط کشی در محوطه پارکینگ به رانندگان کمک می نماید تا محدوده پارک خودرو ، مسیر عبور و مرور را براحتی تشخیص داده تا بتوانند در ایجاد نظم بهترین عملکرد را ارائه نمایند . 

 پارک ترافیک امیدوار است تا ارائه خدمات اجرا و نصب تجهیزات ایمنی و تجهیزات پارکینگی بتواند ایمنی و راحتی بیشتری برای ساکنان برج های مسکونی ، اداری وتجاری سراسر ایران عزیز را فراهم بنماید .

 در ادامه تصاویری از کارهای انجام شده در ساختمان مسکونی کامرانیه ارائه می گردد .

ضربه گبر ستون

بهترین فروشنده تجهیزات پارکینگ در بازار حسن آباد تهران

تجهیزات پارکینگ

نصب ضربه گیر ستون

ضربه گیر ستون پارکینگ

بهترین اجرا کننده تجهیزات پارکینگ در بازار حسن آباد تهران

تجهیزات پارکینگ

نصب ضربه گیر ستون پارکینگ

محافظ ستون

نصب محافظ ستون پارکینگ ساختمان مسکونی کامرانیه 

محافظ ستون پارکینگ

بهترین نصاب تجهیزات پارکینگ در بازار حسن آباد تهران

نصب محافظ ستون پارکینگی

نصب ضربه کیر ستون پارکینگ

نصب محافظ ستون پارکینگ ساختمان مسکونی کامرانیه

نصب ضربه گیر ستون

نصب محافظ ستون پارکینگ

نصب محافظ ستون پارکینگی

نصب محافظ ستون پارکینگی ساختمان کامرانیه

نصب محافظ ستون

نصب محافظ ستون پارکینگ

اجرای خط کشی پارکینگ

اجرای خط کشی پارکینگ ساختمان مسکونی کامرانیه 

متوقف کننده خودرو

نصب متوقف کننده خودرو پارکینگ ساختمانی مسکونی کامرانیه 

 تجهیز پارک ترافیک با تلاش و پشتکار خود سعی می کنیم با شرافت و راستی پذیرای شما باشیم .

امیدواریم همیشه بهترین را برای شما به ارمغان بیاوریم . 

با آرزوی موفقیت روز افزون برای مردم ایران .

تجهیزات پارکینگ

متوقف کننده شامل کلیه امور مربوط به متوقف کننده : فروش متوقف کننده ، خرید متوقف کننده ، پخش متوقف کننده ، نصب متوقف کننده ، ارائه متوقف کننده ، عرضه متوقف کننده ، ارسال متوقف کننده ، فروشنده متوقف کننده ، قیمت متوقف کننده ، قیمت فروش متوقف کننده ، قیمت خرید متوقف کننده ، قیمت پخش متوقف کننده ، قیمت عمده متوقف کننده ، فروش فوری متوقف کننده ، فروش ویژه متوقف کننده می باشد .

کار استاپر شامل کلیه امور مربوط به کار استاپر : فروش کار استاپر ، خرید کار استاپر ، پخش کار استاپر ، نصب کار استاپر ، ارائه کار استاپر ، عرضه کار استاپر ، ارسال کار استاپر ، فروشنده کار استاپر ، قیمت کار استاپر ، قیمت فروش کار استاپر ، قیمت خرید کار استاپر ، قیمت پخش کار استاپر ، قیمت عمده کار استاپر ، فروش فوری کار استاپر ، فروش ویژه کار استاپر می باشد .

کار استوپر شامل کلیه امور مربوط به کار استوپر : فروش کار استوپر ، خرید کار استوپر ، پخش کار استوپر ، نصب کار استوپر ، ارائه کار استوپر ، عرضه کار استوپر ، ارسال کار استوپر ، فروشنده کار استوپر ، قیمت کار استوپر ، قیمت فروش کار استوپر ، قیمت خرید کار استوپر ، قیمت پخش کار استوپر ، قیمت عمده کار استوپر ، فروش ویژه کار استوپر ، فروش فوری کار استوپر می باشد .

خط کشی پارکینگ شامل کلیه امور مربوط به خط کشی پارکینگ : اجرای خط کشی پارکینگ ، انجام خط کشی پارکینگ ، قیمت انجام خط کشی پارکینگ ، قیمت اجرای خط کشی پارکینگ می باشد .

رنگ آمیزی پارکینگ شامل کلیه امور مربوط به رنگ آمیزی پارکینگ : انجام رنگ آمیزی پارکینگ ، اجرای رنگ آمیزی پارکینگ ، قیمت انجام رنگ آمیزی پارکینگ ، قیمت اجرای رنگ آمیزی پارکینگ می باشد .

شماره گذاری پارکینگ شامل کلیه امور مربوط به شماره گذاری پارکینگ : انجام شماره گذاری پارکینگ ، اجرای شماره گذاری پارکینگ ، قیمت انجام شماره گذاری پارکینگ ، قیمت اجرای شماره گذاری پارکینگ می باشد .

شماره گذاری کف پارکینگ شامل کلیه امور مربوط به شماره گذاری کف پارکینگ : انجام شماره گذاری کف پارکینگ ، اجرای شماره گذاری کف پارکینگ ، قیمت انجام شماره گذاری کف پارکینگ ، قیمت اجرای شماره گذاری کف پارکینگ می باشد .

شماره گذاری انبارهای پارکینگ شامل کلیه امور مربوط به شماره گذاری انبارهای پارکینگ : انجام شماره گذاری انبارهای پارکینگ ، اجرای شماره گذاری انبارهای پارکینگ ، قیمت انجام شماره گذاری انبارهای پارکینگ ، قیمت اجرای شماره گذاری انبارهای پارکینگ می باشد . 

محافظ ستون شامل کلیه امور مربوط به محافظ ستون : فروش محافظ ستون ، خرید محافظ ستون ، پخش محافظ ستون ، نصب محافظ ستون ، ارائه محافظ ستون ، عرضه محافظ ستون ، ارسال محافظ ستون ، فروشنده محافظ ستون ، قیمت محافظ ستون ، قیمت فروش محافظ ستون ، قیمت خرید محافظ ستون ، قیمت پخش محافظ ستون ، قیمت عمده محافظ ستون ، فروش فوری محافظ ستون ، فروش ویژه محافظ ستون می باشد .

ضربه گیر ستون شامل کلیه امور مربوط به ضربه گیر ستون : فروش ضربه گیر ستون ، خرید ضربه گیر ستون ، پخش ضربه گیر ستون ، نصب ضربه گیر ستون ، ارائه ضربه گیر ستون ، عرضه ضربه گیر ستون ، ارسال ضربه گیر ستون ، فروشنده ضربه گیر ستون ، قیمت ضربه گیر ستون ، قیمت فروش ضربه گیر ستون ، قیمت خرید ضربه گیر ستون ، قیمت پخش ضربه گیر ستون ، قیمت عمده ضربه گیر ستون ، فروش فوری ضربه گیر ستون ، فروش ویژه ضربه گیر ستون می باشد .

کرنر گارد شامل کلیه امور مربوط به کرنر گارد : فروش کرنر گارد ، خرید کرنر گارد ، پخش کرنر گارد ، نصب کرنر گارد ، ارائه کرنر گارد ، عرضه کرنر گارد ، ارسال کرنر گارد ، فروشنده کرنر گارد ، قیمت کرنر گارد ، قیمت فروش کرنر گارد ، قیمت خرید کرنر گارد ، قیمت پخش کرنر گارد ، قیمت عمده کرنر گارد ، فروش فوری کرنر گارد ، فروش ویژه کرنر گارد می باشد .

ضربه گیر لاستیکی ستون شامل کلیه امور مربوط به ضربه گیر لاستیکی ستون : فروش ضربه گیر لاستیکی ستون ، خرید ضربه گیر لاستیکی ستون ، پخش ضربه گیر لاستیکی ستون ، نصب ضربه گیر لاستیکی ستون ، ارائه ضربه گیر لاستیکی ستون ، عرضه ضربه گیر لاستیکی ستون ، ارسال ضربه گیر لاستیکی ستون ، فروشنده ضربه گیر لاستیکی ستون ، قیمت ضربه گیر لاستیکی ستون ، قیمت فروش ضربه گیر لاستیکی ستون ، قیمت خرید ضربه گیر لاستیکی ستون ، قیمت پخش ضربه گیر لاستیکی ستون ، قیمت عمده ضربه گیر لاستیکی ستون ، فروش فوری ضربه گیر لاستیکی ستون ، فروش ویژه ضربه گیر لاستیکی ستون می باشد .

محافظ لاستیکی ستون شامل کلیه امور مربوط به محافظ لاستیکی ستون : فروش محافظ لاستیکی ستون ، خرید محافظ لاستیکی ستون ، پخش محافظ لاستیکی ستون ، نصب محافظ لاستیکی ستون ، ارائه محافظ لاستیکی ستون ، عرضه محافظ لاستیکی ستون ، ارسال محافظ لاستیکی ستون ، فروشنده محافظ لاستیکی ستون ، قیمت محافظ لاستیکی ستون ، قیمت فروش محافظ لاستیکی ستون ، قیمت خرید محافظ لاستیکی ستون ، قیمت پخش محافظ لاستیکی ستون ، قیمت عمده محافظ لاستیکی ستون ، فروش ویژه محافظ لاستیکی ستون ، فروش فوری محافظ لاستیکی ستون می باشد .