برج های هواپیمایی چیتگر

برج های هواپیمایی چیتگر

نصب آینه محدب 

نصب محافظ ستون 

نصب سرعت گیر لاستیکی 

نصب استوانه ایمنی

          021-66752690 

 

تجهیزات پارکینگ

پارک ترافیک افتخار دارد که با بهترین کادر , آماده است تا خدمات خود را با شرافت و راستی به بهترین شکل با کیفیت برتر و در حداقل زمان با بهترین قیمت به مردم محترم ایران عزیز ارائه نماید .

  این پروژه با درخواست مسئولین محترم برج های مسکونی هواپیمایی چیتگر و عملکرد مناسب پارک ترافیک در سال 1398 به سرانجام رسید .

   در این پروژه آینه های محدب , جهت دید بهتر در محوطه نصب گردید .

  نصب سرعت گیرهای لاستیکی برای کنترل سرعت و جلوگیری از برخورد های احتمالی انجام پذیرفت .

  در داخل محوطه پارکینگ اقدام به نصب ضربه گیر های ستون بمنظور محافظت از ستون و به حداقل رساندن آسیب به خودرو ها در برخورد های احتمالی انجام گردید .

همچنین جهت تنظیم عبور و مرور خودرو ها نصب استوانه های ایمنی ترافیکی انجام گرفت .

با امید موفقیت روز افزون برای ساکنین محترم برج های مسکونی هواپیمایی چیتگر .

در پایان تصاویری از پایان کار برای شما عزیزان به نمایش در می آید .

استوانه ترافیکی

بهترین فروشنده تجهیزات پارکینگ در بازار حسن آباد تهران

تجهیزات پارکینگ

نصب استوانه ترافیکی در برج های مسکونی هواپیمایی چیتگر

آینه محدب

بهترین اجرا کننده تجهیزات پارکینگ در بازار حسن آباد تهران

تجهیزات پارکینگ

نصب آینه محدب در برج های مسکونی هواپیمایی چیتگر

خط کشی پارکینگ

خط کشی پارکینگ در برج های مسکونی هواپیمایی چیتگر

خط کشی کف پارکینگ

بهترین نصاب تجهیزات پارکینگ در بازار حسن آباد تهران

خط کشی کف پارکینگ در برج های مسکونی هواپیمایی چیتگر

خط کشی

خط کشی کف در برج های مسکونی هواپیمایی چیتگر

ضربه گیر ستون

نصب ضربه گیر ستون در برج های مسکونی هواپیمایی چیتگر

متوقف کننده خودرو

نصب متوقف کننده خودرو در برج های مسکونی هواپیمایی چیتگر

محافظ ستون

نصب محافظ ستون در برج های مسکونی هواپیمایی چیتگر

نصب آینه محدب

نصب آینه های محدب در برج های مسکونی هواپیمایی چیتگر 

 تجهیزات پارکینگ 

ما در پارک ترافیک با تلاش و پشتکار خود سعی می کنیم با شرافت و راستی پذیرای شما باشیم .

امیدواریم همیشه بهترین را برای شما به ارمغان بیاوریم .

تجهیزات پارکینگ

آینه محدب شامل کلیه امور مربوط به آینه محدب : فروش آینه محدب ، خرید آینه محدب ، پخش آینه محدب ، نصب آینه محدب ، ارائه آینه محدب ، عرضه آینه محدب ، ارسال آینه محدب ، فروشنده آینه محدب ، قیمت آینه محدب ، قیمت فروش آینه محدب ، قیمت خرید آینه محدب ، قیمت پخش آینه محدب ، قیمت عمده آینه محدب ، فروش فوری آینه محدب ، فروش ویژه آینه محدب می باشد . 

محافظ ستون شامل کلیه امور مربوط به محافظ ستون : فروش محافظ ستون ، خرید محافظ ستون ، پخش محافظ ستون ، نصب محافظ ستون ، ارائه محافظ ستون ، عرضه محافظ ستون ، ارسال محافظ ستون ، فروشنده محافظ ستون ، قیمت محافظ ستون ، قیمت فروش محافظ ستون ، قیمت خرید محافظ ستون ، قیمت پخش محافظ ستون ، قیمت عمده محافظ ستون ، فروش فوری محافظ ستون ، فروش ویژه محافظ ستون می باشد .

ضربه گیر ستون شامل کلیه امور مربوط به ضربه گیر ستون : فروش ضربه گیر ستون ، خرید ضربه گیر ستون ، پخش ضربه گیر ستون ، نصب ضربه گیر ستون ، ارائه ضربه گیر ستون ، عرضه ضربه گیر ستون ، ارسال ضربه گیر ستون ، فروشنده ضربه گیر ستون ، قیمت ضربه گیر ستون ، قیمت فروش ضربه گیر ستون ، قیمت خرید ضربه گیر ستون ، قیمت پخش ضربه گیر ستون ، قیمت عمده ضربه گیر ستون ، فروش فوری ضربه گیر ستون ، فروش ویژه ضربه گیر ستون می باشد .

کرنر گارد شامل کلیه امور مربوط به کرنر گارد : فروش کرنر گارد ، خرید کرنر گارد ، پخش کرنر گارد ، نصب کرنر گارد ، ارائه کرنر گارد ، عرض کرنر گارد ، ارسال کرنر گارد ، فروشنده کرنر گارد ، قیمت کرنر گارد ، قیمت فروش کرنر گارد ، قیمت خرید کرنر گارد ، قیمت پخش کرنر گارد ، قیمت عمده کرنر گارد ، فروش فوری کرنر گارد ، فروش ویژه کرنر گارد می باشد .

ضربه گیر لاستیکی ستون شامل کلیه امور مربوط به ضربه گیر لاستیکی ستون : خرید ضربه گیر لاستیکی ، فروش ضربه گیر لاستیکی ، پخش ضربه گیر لاستیکی ، نصب ضربه گیر لاستیکی ، ارائه ضربه گیر لاستیکی ، عرضه ضربه گیر لاستیکی ، ارسال ضربه گیر لاستیکی ، فروشنده ضربه گیر لاستیکی ، قیمت ضربه گیر لاستیکی ، قیمت فروش ضربه گیر لاستیکی ، قیمت خرید ضربه گیر لاستیکی ، قیمت پخش ضربه گیر لاستیکی ، قیمت عمده ضربه گیر لاستیکی ، فروش فوری ضربه گیر لاستیکی ، فروش ویژه ضربه گیر لاستیکی می باشد .

محافظ لاستیکی ستون شامل کلیه امور مربوط به محافظ لاستیکی ستون : فروش محافظ لاستیکی ستون ، خرید محافظ لاستیکی ستون ، پخش محافظ لاستیکی ستون ، نصب محافظ لاستیکی ستون ، ارائه محافظ لاستیکی ستون ، عرضه محافظ لاستیکی ستون ، ارسال محافظ لاستیکی ستون ، فروشنده محافظ لاستیکی ستون ، قیمت محافظ لاستیکی ستون ، قیمت فروش محافظ لاستیکی ستون ، قیمت خرید محافظ لاستیکی ستون ، قیمت پخش محافظ لاستیکی ستون ، قیمت عمده محافظ لاستیکی ستون ، فروش فوری محافظ لاستیکی ستون ، فروش ویژه محافظ لاستیکی ستون می باشد . 

سرعت گیر شامل کلیه امور مربوط به سرعت گیر : فروش سرعت گیر ، خرید سرعت گیر ، پخش سرعت گیر ، نصب سرعت گیر ، ارائه سرعت گیر ، عرضه سرعت گیر ، ارسال سرعت گیر ، فروشنده سرعت گیر ، قیمت سرعت گیر ، قیمت فروش سرعت گیر ، قیمت خرید سرعت گیر ، قیمت پخش سرعت گیر ، قیمت عمده سرعت گیر ، فروش فوری سرعت گیر ، فروش ویژه سرعت گیر می باشد .

سرعتگیر شامل کلیه امور مربوط به سرعت گیر : فروش سرعتگیر ، خرید سرعتگیر ، پخش سرعتگیر ، نصب سرعتگیر ، ارائه سرعتگیر ، عرضه سرعتگیر ، ارسال سرعتگیر ، فروشنده سرعتگیر ، قیمت سرعتگیر ، قیمت فروش سرعتگیر ، قیمت خرید سرعتگیر ، قیمت پخش سرعتگیر ، قیمت عمده سرعتگیر ، فروش فوری سرعتگیر ، فروش ویژه سرعتگیر می باشد .

سرعتکاه شامل کلیه امور مربوط به سرعتکاه می باشد . فروش سرعتکاه ، خرید سرعتکاه ، پخش سرعتکاه ، نصب سرعتکاه ، ارائه سرعتکاه ، عرضه سرعتکاه ، ارسال سرعتکاه ، فروشنده سرعتکاه ، قیمت سرعتکاه ، قیمت فروش سرعتکاه ، قیمت خرید سرعتکاه ، قیمت پخش سرعتکاه ، قیمت عمده سرعتکاه ، فروش فوری سرعتکاه ، فروش ویژه سرعتکاه می باشد .

دست انداز شامل کلیه امور مربوط به دست انداز : فروش دست انداز ، خرید دست انداز ، پخش دست انداز ، نصب دست انداز ، ارائه دست انداز ، عرضه دست انداز ، ارسال دست انداز ، فروشنده دست انداز ، قیمت دست انداز ، قیمت فروش دست انداز ، قیمت خرید دست انداز ، قیمت پخش دست انداز ، قیمت عمده دست انداز ، فروش فوری دست انداز ، فروش ویژه دست انداز می باشد .

سرعت گیر لاستیکی شامل کلیه امور مربوط به سرعت گیر لاستیکی : فروش سرعت گیر لاستیکی ، خرید سرعت گیر لاستیکی ، پخش سرعت گیر لاستیکی ، نصب سرعت گیر لاستیکی ، ارائه سرعت گیر لاستیکی ، عرضه سرعت گیر لاستیکی ، ارسال سرعت گیر لاستیکی ، فروشنده سرعت گیر لاستیکی ، قیمت سرعت گیر لاستیکی ، قیمت فروش سرعت گیر لاستیکی ، قیمت خرید سرعت گیر لاستیکی ، قیمت پخش سرعت گیر لاستیکی ، قیمت عمده سرعت گیر لاستیکی ، فروش ویژه سرعت گیر لاستیکی ، فروش فوری سرعت گیر لاستیکی می باشد .

سرعت گیر پلاستیکی شامل کلیه امور مربوط به سرعت گیر پلاستیکی : فروش سرعت گیر پلاستیکی ، خرید سرعت گیر پلاستیکی ، پخش سرعت گیر پلاستیکی ، نصب سرعت گیر پلاستیکی ، ارائه سرعت گیر پلاستیکی ، عرضه سرعت گیر پلاستیکی ، ارسال سرعت گیر پلاستیکی ، فروشنده سرعت گیر پلاستیکی ، قیمت سرعت گیر پلاستیکی ، قیمت پخش سرعت گیر پلاستیکی ، قیمت عمده سرعت گیر پلاستیکی ، فروش فوری سرعت گیر پلاستیکی ، فروش ویژه سرعت گیر پلاستیکی می باشد .

سرعت گیر ترافیکی شامل کلیه امور مربوط به سرعت گیر ترافیکی : فروش سرعت گیر ترافیکی ، خرید سرعت گیر ترافیکی ، پخش سرعت گیر ترافیکی ، نصب سرعت گیر ترافیکی ، ارائه سرعت گیر ترافیکی ، عرضه سرعت گیر ترافیکی ، ارسال سرعت گیر ترافیکی ، فروشنده سرعت گیر ترافیکی ، قیمت فروش سرعت گیر ترافیکی ، قیمت خرید سرعت گیر ترافیکی ، قیمت پخش سرعت گیر ترافیکی ، قیمت عمده سرعت گیر ترافیکی ، فروش فوری سرعت گیر ترافیکی ، فروش ویژه سرعت گیر ترافیکی می باشد . 

استوانه ایمنی شامل کلیه امور مربوط به استوانه ایمنی : فروش استوانه ایمنی ، خرید استوانه ایمنی ، پخش استوانه ایمنی ، نصب استوانه ایمنی ، ارائه استوانه ایمنی ، عرضه استوانه ایمنی ، ارسال استوانه ایمنی ، فروشنده استوانه ایمنی ، قیمت استوانه ایمنی ، قیمت فروش استوانه ایمنی ، قیمت خرید استوانه ایمنی ، قیمت پخش استوانه ایمنی ، قیمت عمده استوانه ایمنی ، فروش فوری استوانه ایمنی ، فروش ویژه استوانه ایمنی می باشد .

استوانه ترافیکی شامل کلیه امور مربوط به استوانه ترافیکی : فروش استوانه ترافیکی ، خرید استوانه ترافیکی ، پخش استوانه ترافیکی ، نصب استوانه ترافیکی ، ارائه استوانه ترافیکی ، عرضه استوانه ترافیکی ، ارسال استوانه ترافیکی ، فروشنده استوانه ترافیکی ، قیمت استوانه ترافیکی ، قیمت فروش استوانه ترافیکی ، قیمت خرید استوانه ترافیکی ، قیمت پخش استوانه ترافیکی ، قیمت عمده استوانه ترافیکی ، فروش فوری استوانه ترافیکی ، فروش ویژه استوانه ترافیکی می باشد .

سیلندر ترافیکی شامل کلیه امور مربوط به سیلندر ترافیکی : فروش سیلندر ترافیکی ، خرید سیلندر ترافیکی ، پخش سیلندر ترافیکی ، نصب سیلند ترافیکی ، ارائه سیلندر ترافیکی ، عرضه سیلندر ترافیکی ، ارسال سیلندر ترافیکی ، فروشنده سیلندر ترافیکی ، قیمت سیلندر ترافیکی ، قیمت فروش سیلندتر ترافیکی ، قیمت خرید سیلندر ترافیکی ، قیمت پخش سیلندر ترافیکی ، قیمت عمده سیلندر ترافیکی ، فروش فوری سیلندر ترافیکی ، فروش ویژه سیلندر ترافیکی می باشد .