برج مسکونی پرشین گلف

برج مسکونی پرشین گلف

نصب تابلو علائم عابر پیاده

نصب آینه محدب پارکینگ

         021-66752690 

 

تجهیزات پارکینگ

پارک ترافیک افتخار دارد که با بهترین کادر ، آماده است تا خدمات خود را با شرافت و راستی به بهترین شکل با کیفیت برتر و در حداقل زمان با بهترین قیمت به مردم محترم ایران عزیز ارائه نماید .

 این پروژه شامل نصب تجهیزات پارکینگ و تجعیزات ایمنی برای برج مسکونی پرشین گلف می باشد .

 در این پروژه اقلامی همچون تابلوهای علائم عابر پیاده و آینه محدب پارکینگ نصب گردید .

 کار نصب تجهیزات پارکینگ جهت تجهیز پارکینگ برج مسکونی پرشین گلف در سال 1398 به سرانجام رسید .

 نصب تابلو علائم عابر پیاده کمک می کند تا محل عبور عابرین پیاده هم برای عابران و هم برای رانندگان کاملا مشخص گردد . با این کار از برخوردهای احتمالی جلوگیری بعمل می آید و آسیب های به حداقل می رسد . 

نصب آینه محدب به رانندگان و افراد در حال تردد کمک می کند تا دید بهتری از نقاط کور و بخصوص در سر پیچ ها داشته باشند . با نصب آینه محدب پارکینگ می توان محوطه پارکینگ را ایمن سازی نمود .

 پارک ترافیک امیدوار است تا ارائه خدمات اجرا و نصب تجهیزات ایمنی و تجهیزات پارکینگ بتواند ایمنی و راحتی بیشتری را برای ساکنان برج های مسکونی ، اداری و تجاری سراسر ایران عزیز را فراهم بنماید .

 در ادامه تصاویری از نصب های انجام شده در برج مسکونی پرشین گلف ارائه می گردد .

آینه محدب پارکینگ

بهترین فروشنده تجهیزات پارکینگ در بازار حسن آباد تهران

تجهیزات پارکینگ

نصب آینه محدب پارکینگ 

آینه محدب

نصب آینه محدب پارکینگی 

نصب آینه محدب پارکینگ

بهترین اجرا کننده تجهیزات پارکینگ در بازار حسن آباد تهران

نصب آینه محدب پارکینگ برج پرشین گلف

نصب آینه محدب

نصب آینه محدب پارکینگی برج مسکونی پرشین گلف 

تابلو علائم عابر پارکینگ

بهترین نصاب تجهیزات پارکینگ در بازار حسن آباد تهران

نصب تابلو علائم عابر پارکینگ 

تابلو علائم عابر

نصب تابلو علائم عابر پارکینگی 

نصب تابلو علائم عابر

نصب تابلو علائم عابر پیاده پارکینگ

نصب تابلو علائم

نصب تابلو علائم عابر پیاده پارکینگی 

نصب تابلو

نصب تابلو علائم عابر پیاده پارکینگبرج پرشین گلف 

ساختمان پرشین گلف

نصب تجهیزات ایمنی پارکینگ 

 تجهیزات پارکینگ 

نصب تجهیزات ایمنی پارکینگ در برج مسکونی پرشین گلف تهران سال 1398

ما در پارک ترافیک با تلاش و پشتکار خود سعی می کنیم با شرافت و راستی پذیرای شما باشیم .

امیدواریم همیشه بهترین را برای شما به ارمغان بیاوریم . 

تجهیزات پارکینگ

آینه محدب شامل کلیه امور مربوط به آینه محدب : فروش آینه محدب ، خرید آینه محدب ، پخش آینه محدب ، نصب آینه محدب ، ارائه آینه محدب ، عرضه آینه محدب ، ارسال آینه محدب ، فروشنده آینه محدب ، قیمت آینه محدب ، قیمت فروش آینه محدب ، قیمت خرید آینه محدب ، قیمت پخش آینه محدب ، قیمت عمده آینه محدب ، فروش فوری آینه محدب ، فروش ویژه آینه محدب می باشد .

تابلوها و علائم اضطراری شامل کلیه امور مربوط به تابلوها و علائم اضطراری : فروش تابلوها و علائم اضطراری ، خرید تابلوها و علائم اضطراری ، پخش تابلوها و علائم اضطراری ، نصب تابلوها و علائم اضطراری ، ارائه تابلوها و علائم اضطراری ، عرضه تابلوها و علائم اضطراری ، ارسال تابلوها و علائم اضطراری ، فروشنده تابلوها و علائم اضطراری ، قیمت تابلوها و علائم اضطراری ، قیمت فروش تابلوها و علائم اضطراری ، قیمت خرید تابلوها و علائم اضطراری ، قیمت پخش تابلوها و علائم اضطراری ، قیمت عمده تابلوها و علائم اضطراری ، فروش فوری تابلوها و علائم اضطراری ، فروش ویژه تابلوها و علائم اضطراری می باشد .

تابلوهای پارکینگ شامل کلیه امور مربوط به تابلوهای پارکینگ : فروش تابلوهای پارکینگ ، خرید تابلوهای پارکینگ ، پخش تابلوهای پارکینگ ، نصب تابلوهای پارکینگ ، ارائه تابلوهای پارکینگ ، عرضه تابلوهای پارکینگ ، ارسال تابلوهای پارکینگ ، فروشنده تابلوهای پارکینگ ، قیمت تابلوهای پارکینگ ، قیمت فروش تابلوهای پارکینگ ، قیمت خرید تابلوهای پارکینگ ، قیمت پخش تابلوهای پارکینگ ، قیمت عمده تابلوهای پارکینگ ، فروش فوری تابلوهای پارکینگ ، فروش ویژه تابلوهای پارکینگ می باشد .

علائم اضطراری پارکینگ شامل کلیه امور مربوط به علائم اضطراری پارکینگ : فروش علائم اضطراری پارکینگ ، خرید علائم اضطراری پارکینگ ، پخش علائم اضطراری پارکینگ ، نصب علائم اضطراری پارکینگ ، ارائه علائم اضطراری پارکینگ ، عرضه علائم اضطراری پارکینگ ، ارسال علائم اضطراری پارکینگ ، فروشنده علائم اضطراری پارکینگ ، قیمت علائم اضطراری پارکینگ ، قیمت فروش علائم اضطراری پارکینگ ، قیمت خرید علائم اضطراری پارکینگ ، قیمت پخش علائم اضطراری پارکینگ ، قیمت عمده علائم اضطراری پارکینگ ، فروش فوری علائم اضطراری پارکینگ ، فروش ویژه علائم اضطراری پارکینگ می باشد .

تابلوهای شب نما شامل کلیه امور مربوط به تابلوهای شب نما : فروش تابلوهای شب نما ، خرید تابلوهای شب نما ، پخش تابلوهای شب نما ، نصب تابلوهای شب نما ، ارائه تابلوهای شب نما ، عرضه تابلوهای شب نما ، ارسال تابلوهای شب نما ، فروشنده تابلوهای شب نما ، قیمت تابلوهای شب نما ، قیمت فروش تابلوهای شب نما ، قیمت خرید تابلوهای شب نما ، قیمت پخش تابلوهای شب نما ، قیمت عمده تابلوهای شب نما ، فروش فوری تابلوهای شب نما ، فروش ویژه تابلوهای شب نما می باشد .

تابلوهای راهنمای طبقات شامل کلیه امور مربوط به تابلوهای راهنمای طبقات : فروش تابلوهای راهنمای طبقات ، خرید تابلوهای راهنمای طبقات ، پخش تابلوهای راهنمای طبقات ، نصب تابلوهای راهنمای طبقات ، ارائه تابلوهای راهنمای طبقات ، عرضه تابلوهای راهنمای طبقات ، ارسال تابلوهای راهنمای طبقات ، فروشنده تابلوهای راهنمای طبقات ، قیمت تابلوهای راهنمای طبقات ، قیمت فروش تابلوهای راهنمای طبقات ، قیمت خرید تابلوهای راهنمای طبقات ، قیمت پخش تابلوهای راهنمای طبقات ، قیمت عمده تابلوهای راهنمای طبقات ، فروش ویژه تابلوهای راهنمای طبقات ، فروش فوری تابلوهای راهنمای طبقات می باشد .

علائم خروج اضطراری شامل کلیه امور مربوط به علائم خروج اضطراری : فروش علائم خروج اضطراری ، خرید علائم خروج اضطراری ، پخش علائم خروج اضطراری ، نصب علائم خروج اضطراری ، ارائه علائم خروج اضطراری ، عرضه علائم خروج اضطراری ، ارسال علائم خروج اضطراری ، فروشنده علائم خروج اضطراری ، قیمت علائم خروج اضطراری ، قیمت فروش علائم خروج اضطراری ، قیمت خرید علائم خروج اضطراری ، قیمت پخش علائم خروج اضطراری ، قیمت عمده علائم خروج اضطراری ، فروش ویژه علائم خروج اضطراری ، فروش فوری علائم خروج اضطراری می باشد .

تابلوی خروج اضطراری شامل کلیه امور مربوط به تابلوی خروج اضطراری : فروش تابلوی خروج اضطراری ، خرید تابلوی خروج اضطراری ، پخش تابلوی خروج اضطراری ، نصب تابلوی خروج اضطراری ، ارائه تابلوی خروج اضطرار ی، عرضه تابلوی خروج اضطراری ، ارسال تابلوی خروج اضطراری ، فروشنده تابلوی خروج اضطراری ، قیمت تابلوی خروج اضطراری ، قیمت خرید تابلوی خروج اضطراری ، قیمت فروش تابلوی خروج اضطراری ، قیمت پخش تابلوی خروج اضطراری ، قیمت عمده تابلوی خروج اضطراری ، فروش ویژه تابلوی خروج اضطراری ، فروش فوری تابلوی خروج اضطراری می باشد .

لامپ های SMD شامل کلیه امور مربوط به لامپ های SMD : فروش لامپ های SMD ، خرید لامپ های SMD ، پخش لامپ های SMD ، نصب لامپ های SMD ، ارائه لامپ های SMD ، عرضه لامپ های SMD ، ارسال لامپ های SMD ، فروشنده لامپ های SMD ، قیمت لامپ های SMD ، قیمت فروش لامپ های SMD ، قیمت خرید لامپ های SMD ، قیمت فروش لامپ های SMD ، قیمت پخش لامپ های SMD ، قیمت عمده لامپ های SMD ، فروش فوری لامپ های SMD ، فروش ویژه لامپ های SMD می باشد .

خروجی های اضطراری شامل کلیه امور مربوط به خروجی های اضطراری : فروش خروجی های اضطراری ، خرید خروجی های اضطراری ، پخش خروجی های اضطراری ، نصب خروجی های اضطراری ، ارائه خروجی های اضطراری ، عرضه خروجی های اضطراری ، ارسال خروجی های اضطراری ، فروشنده خروجی های اضطراری ، قیمت خروجی های اضطراری ، قیمت فروش خروجی های اضطراری ، قیمت خرید خروجی های اضطراری ، قیمت پخش خروجی های اضطراری ، قیمت عمده خروجی های اضطراری ، فروش فوری خروجی های اضطراری ، فروش ویژه خروجی های اضطراری می باشد .

تابلوی محل قرارگیری آسانسور شامل کلیه امور مربوط به تابلوی محل قرارگیری آسانسور : فروش تابلوی محل قرارگیری آسانسور ، خرید تابلوی محل قرارگیری آسانسور ، پخش تابلوی محل قرارگیری آسانسور ، نصب تابلوی محل قرارگیری آسانسور ، ارائه تابلوی محل قرارگیری آسانسور ، عرضه تابلوی محل قرارگیری آسانسور ، ارسال تابلوی محل قرارگیری آسانسور ، فروشنده تابلوی محل قرارگیری آسانسور ، قیمت فروش تابلوی محل قرارگیری آسانسور ، قیمت خرید محل قرارگیری آسانسور ، قیمت پخش محل قرارگیری آسانسور ، قیمت عمده محل قرارگیری آسانسور ، فروش فوری محل قرارگیری آسانسور ، فروش ویژه محل قرارگیری آسانسور می باشد .

تابلوهای بازدارنده شامل کلیه امور مربوط به تابلوهای بازدارنده : فروش تابلوهای بازدارنده ، خرید تابلوهای بازدارنده ، پخش تابلوهای بازدارنده ، نصب تابلوهای بازدارنده ، ارائه تابلوهای بازدارنده ، عرضه تابلوهای بازدارنده ، ارسال تابلوهای بازدارنده ، فروشنده تابلوهای بازدارنده ، قیمت تابلوهای بازدارنده ، قیمت فروش تابلوهای بازدارنده ، قیمت خرید تابلوهای بازدارنده ، قیمت پخش تابلوهای بازدارنده ، قیمت عمده تابلوهای بازدارنده ، فروش فوری تابلوهای بازدارنده ، فروش ویژه تابلوهای بازدارنده می باشد .

تابلوی بوق زدن ممنوع شامل کلیه امور مربوط به تابلوی بوق زدن ممنوع : فروش تابلوی بوق زدن ممنوع ، خرید تابلوی بوق زدن ممنوع ، پخش تابلوی بوق زدن ممنوع ، نصب تابلوی بوق زدن ممنوع ، ارائه تابلوی بوق زدن ممنوع ، عرضه تابلوی بوق زدن ممنوع ، ارسال تابلوی بوق زدن ممنوع ، فروشنده تابلوی بوق زدن ممنوع ، قیمت تابلوی بوق زدن ممنوع ، قیمت فروش تابلوی بوق زدن ممنوع ، قیمت خرید تابلوی بوق زدن ممنوع ، قیمت پخش تابلوی بوق زدن ممنوع ، قیمت عمده تابلوی بوق زدن ممنوع ، فروش فوری تابلوی بوق زدن ممنوع ، فروش ویژه تابلوی بوق زدن ممنوع می باشد .

تابلوی پارک ممنوع شامل کلیه امور مربوط به تابلوی پارک ممنوع : فروش تابلوی پارک ممنوع ، خرید تابلوی پارک ممنوع ، پخش تابلوی پارک ممنوع ، نصب تابلوی پارک ممنوع ، ارائه تابلوی پارک ممنوع ، عرضه تابلوی پارک ممنوع ، ارسال تابلوی پارک ممنوع ، فروشنده تابلوی پارک ممنوع ، قیمت تابلوی پارک ممنوع ، قیمت فروش تابلوی پارک ممنوع ، قیمت خرید تابلوی پارک ممنوع ، قیمت پخش تابلوی پارک ممنوع ، قیمت عمده تابلوی پارک ممنوع ، فروش ویژه تابلوی پارک ممنوع ، فروش فوری تابلوی پارک ممنوع می باشد .

تابلوی ورود ممنوع شامل کلیه امور مربوط به تابلوی ورود ممنوع : فروش تابلوی ورود ممنوع ، خرید تابلوی ورود ممنوع ، پخش تابلوی ورود ممنوع ، نصب تابلوی ورود ممنوع ، ارائه تابلوی ورود ممنوع ، عرضه تابلوی ورود ممنوع ، ارسال تابلوی ورود ممنوع ، فروشنده تابلوی ورود ممنوع ، قیمت تابلوی ورود ممنوع ، قیمت فروش تابلوی ورود ممنوع ، قیمت خرید تابلوی ورود ممنوع ، قیمت پخش تابلوی ورود ممنوع ، قیمت عمده تابلوی ورود ممنوع ، فروش فوری تابلوی ورود ممنوع ، فروش ویژه تابلوی ورود ممنوع می باشد .

تابلوی سبقت ممنوع شامل کلیه امور مربوط به تابلوی سبقت ممنوع : فروش تابلوی سبقت ممنوع ، خرید تابلوی سبقت ممنوع ، پخش تابلوی سبقت ممنوع ، نصب تابلوی سبقت ممنوع ، ارائه تابلوی سبقت ممنوع ، عرضه تابلوی سبقت ممنوع ، ارسال تابلوی سبقت ممنوع ، فروشنده تابلوی سبقت ممنوع ، قیمت تابلوی سبقت ممنوع ، قیمت فروش تابلوی سبقت ممنوع ، قیمت خرید تابلوی سبقت ممنوع ، قیمت پخش تابلوی سبقت ممنوع ، قیمت عمده تابلوی سبقت ممنوع ، فروش فوری تابلوی سبقت ممنوع ، فروش ویژه تابلوی سبقت ممنوع می باشد .

تابلوی ایست شامل کلیه امور مربوط به تابلوی ایست : فروش تابلوی ایست ، خرید تابلوی ایست ، پخش تابلوی ایست ، نصب تابلوی ایست ، ارائه تابلوی ایست ، عرضه تابلوی ایست ، ارسال تابلوی ایست ، فروشنده تابلوی ایست ، قیمت تابلوی ایست ، قیمت فروش تابلوی ایست ، قیمت خرید تابلوی ایست ، قیمت پخش تابلوی ایست ، قیمت عمده تابلوی ایست ، فروش ویژه تابلوی ایست ، فروش فوری تابلوی ایست می باشد .

انواع تابلوهای پارکینگ شامل کلیه امور مربوط به انواع تابلوهای پارکینگ : فروش انواع تابلوهای پارکینگ ، خرید انواع تابلوهای پارکینگ ، پخش انواع تابلوهای پارکینگ ، نصب انواع تابلوهای پارکینگ ، ارائه انواع تابلوهای پارکینگ ، عرضه انواع تابلوهای پارکینگ ، ارسال انواع تابلوهای پارکینگ ، فروشنده انواع تابلوهای پارکینگ ، قیمت انواع تابلوهای پارکینگ ، قیمت فروش انواع تابلوهای پارکینگ ، قیمت خرید انواع تابلوهای پارکینگ ، قیمت پخش انواع تابلوهای پارکینگ ، قیمت عمده انواع تابلوهای پارکینگ ، فروش فوری انواع تابلوهای پارکینگ ، فروش ویژه انواع تابلوهای پارکینگ می باشد .