برج مسکونی سفیر

برج مسکونی سفیر

نصب ضربه گیر ستون 

نصب استاپر

نصب سطح ضد لغزندگی رمپ 

         021-66752690 

تجهیزات پارکینگ

پارک ترافیک افتخار دارد که با بهترین کادر ، آماده است تا خدمات خود را با شرافت و راستی به بهترین شکل با کیفیت برتر و در حداقل زمان با بهترین قیمت به مردم محترم ایران عزیز ارائه نماید .

 این پروژه شامل نصب تجهیزات پارکینگی برای برج مسکونی سفیر می باشد .

 در این پروژه اقلامی همچون ضربه گیر ستون ( محافظ ستون پارکینگ ) ، استاپر ( متوقف کننده پارکینگی ) و ضد لغزنده رمپ ( سطح ضد لغزندگی رمپ پارکینگ ) نصب گردید .

  کار نصب تجهیزات پارکینگ جهت تجهیز پارکینگ برج مسکونی سفیر در سال 1398 به سرانجام رسید .

 نصب ضربه گیر ستون پارکینگ ( محافظ ستون پارکینگ ) کمک می کند تا ستون های پارکینگ و خودروهایی که در محوطه پارکینگ مشغول تردد هستند ، از برخورد های احتمالی کمترین آسیب را متحمل شوند .

 محافظ ستون پارکینگ ( ضربه گیر ستون ) از جنس لاستیکی بوده و با ارتعاشی اندک مانع از تخریب ستون در برخورد احتمالی خودرو می گردند .

 نصب متوقف کننده خودرو ( کاراستوپر ) در پارکینگ , کمک می کند تا راننده خودرو با دنده عقب براحتی در محل تعیین شده و با فاصله مناسب و استاندارد ( گاها فاصله مشخص شده از دیوار پارکینگ ) خودروی خود را متوقف و پارک نماید .

 سطح ضد لغزندگی رمپ پارکینگ ( ضد لغزنده رمپ ) جهت جلوگیری از سر خوردن و ایجاد اصطحکاک بیشتر لاستیک خودرو با سطح رمپ و بمنظور ایمنی بیشتر در فصول بارندگی نصب می گردد .

 پارک ترافیک امیدوار است تا ارائه خدمات اجرا و نصب تجهیزات ایمنی و تجهیزات پارکینگی بتواند ایمنی و راحتی بیشتری را برای ساکنان برج های مسکونی سراسر ایران عزیز را فراهم بنماید . 

 در ادامه تصاویری از کارهای انجام شده در برج مسکونی سفیر ارائه می گردد .

متوقف کننده خودرو

بهترین فروشنده تجهیزات پارکینگ در بازار حسن آباد تهران

تجهیزات پارکینگ

نصب متوقف کننده خودرو پارکینگ

متوقف کننده

نصب متوقف کننده خودرو پارکینگی 

نصب کار استاپر

بهترین اجرا کننده تجهیزات پارکینگ در بازار حسن آباد تهران

تجهیزات پارکینگ

نصب کاراستوپر پارکینگ 

نصب متوقف کننده خودرو

نصب کاراستوپر پارکینگی 

آینه محدب

بهترین نصاب تجهیزات پارکینگ در بازار حسن آباد تهران

نصب آینه محدب پارکینگ 

سطح ضد لغزندگی رمپ پارکینگ

نصب سطح ضد لغزندگی رمپ پارکینگ

سطح ضد لغزنده رمپ

نصب سطح ضد لغزش رمپ پارکینگی

نصب سطح ضد لغزندگی رمپ

نصب سطح ضد لغزش رمپ پارکینگ 

نصب ضد لغزندگی رمپ

نصب سطح ضد لغزندگی رمپ پارکینگی برج مسکونی سفیر  

ضربه گیر ستون

نصب ضربه گیر ستون 

محافظ ستون

نصب محافظ ستون

نصب ضربه گیر ستون

نصب ضربه گیر ستون

نصب محافظ ستون پارکینگ

نصب محافظ ستون 

نصب محافظ ستون

نصب محافظ ستون پارکینگ برج مسکونی سفیر 

 تجهیزات پارکینگ 

ما در پارک ترافیک با تلاش و پشتکار خود سعی می کنیم با شرافت و راستی پذیرای شما باشیم .

امیدواریم همیشه بهترین را برای شما به ارمغان بیاوریم .

 تجهیزات پارکینگ 

ضربه گیر ستون شامل کلیه امور مربوط به ضربه گیر ستون : فروش ضربه گیر ستون ، خرید ضربه گیر ستون ، پخش ضربه گیر ستون ، نصب ضربه گیر ستون ، ارائه ضربه گیر ستون ، عرضه ضربه گیر ستون ، ارسال ضربه گیر ستون ، فروشنده ضربه گیر ستون ، قیمت ضربه گیر ستون ، قیمت فروش ضربه گیر ستون ، قیمت خرید ضربه گیر ستون ، قیمت پخش ضربه گیر ستون ، قیمت عمده ضربه گیر ستون ، فروش فوری ضربه گیر ستون ، فروش ویژه ضربه گیر ستون می باشد .

ضربه گیر دیوار شامل کلیه امور مربوط به ضربه گیر دیوار : فروش ضربه گیر دیوار ، خرید ضربه گیر دیوار ، پخش ضربه گیر دیوار ، نصب ضربه گیر دیوار ، ارائه ضربه گیر دیوار ، عرضه ضربه گیر دیوار ، ارسال ضربه گیر دیوار ، فروشنده ضربه گیر دیوار ، قیمت ضربه گیر دیوار ، قیمت فروش ضربه گیر دیوار ، قیمت خرید ضربه گیر دیوار ، قیمت پخش ضربه گیر دیوار ، قیمت عمده ضربه گیر دیوار ، فروش فوری ضربه گیر دیوار ، فروش ویژه ضربه گیر دیوار می باشد .

محافظ ستون شامل کلیه امور مربوط به محافظ ستون : فروش محافظ ستون ، خرید محافظ ستون ، پخش محافظ ستون ، نصب محافظ ستون ، ارائه محافظ ستون ، عرضه محافظ ستون ، ارسال محافظ ستون ، فروشنده محافظ ستون ، قیمت محافظ ستون ، قیمت فروش محافظ ستون ، قیمت خرید محافظ ستون ، قیمت پخش محافظ ستون ، قیمت عمده محافظ ستون ، فروش ویژه محافظ ستون ، فروش فوری محافظ ستون می باشد .

کرنر گارد شامل کلیه امور مربوط به کرنر گارد : فروش کرنر گارد ، خرید کرنر گارد ، پخش کرنر گارد ، نصب کرنر گارد ، ارائه کرنر گارد ، عرضه کرنر گارد ، ارسال کرنر گارد ، فروشنده کرنر گارد ، قیمت کرنر گارد ، قیمت فروش کرنر گارد ، قیمت خرید کرنر گارد ، قیمت پخش کرنر گارد ، قیمت عمده کرنر گارد ، فروش ویژه کرنر گارد ، فروش فوری کرنر گارد می باشد .

ضربه گیر لاستیکی ستون شامل کلیه امور مربوط به ضربه گیر لاستیکی : فروش ضربه گیر لاستیکی ستون ، خرید ضربه گیر لاستیکی ستون ، پخش ضربه گیر لاستیکی ستون ، نصب ضربه گیر لاستیکی ستون ، ارائه ضربه گیر لاستیکی ستون ، عرضه ضربه گیر لاستیکی ستون ، ارسال ضربه گیر لاستیکی ستون ، فروشنده ضربه گیر لاستیکی ستون ، قیمت ضربه گیر لاستیکی ستون ، قیمت فروش ضربه گیر لاستیکی ستون ، قیمت خرید ضربه گیر لاستیکی ستون ، قیمت پخش ضربه گیر لاستیکی ستون ، قیمت عمده ضربه گیر لاستیکی ستون ، فروش ویژه ضربه گیر لاستیکی ستون ، فروش فوری ضربه گیر لاستیکی ستون می باشد .

محافظ لاستیکی ستون شامل کلیه امور مربوط به محافظ لاستیکی ستون : فروش محافظ لاستیکی ستون ، خرید محافظ لاستیکی ستون ، پخش محافظ لاستیکی ستون ، نصب محافظ لاستیکی ستون ، ارائه محافظ لاستیکی ستون ، عرضه محافظ لاستیکی ستون ، ارسال محافظ لاستیکی ستون ، فروشنده محافظ لاستیکی ستون ، قیمت محافظ لاستیکی ستون ، قیمت فروش محافظ لاستیکی ستون ، قیمت خرید محافظ لاستیکی ستون ، قیمت پخش محافظ لاستیکی ستون ، قیمت عمده محافظ لاستیکی ستون ، فروش ویژه محافظ لاستیکی ستون ، فروش فوری محافظ لاستیکی ستون می باشد .

محافظ دیوار شامل کلیه امور مربوط به محافظ دیوار : فروش محافظ دیوار ، خرید محافظ دیوار ، پخش محافظ دیوار ، نصب محافظ دیوار ، ارائه محافظ دیوار ، عرضه محافظ دیوار ، ارسال محافظ دیوار ، فروشنده محافظ دیوار ، قیمت محافظ دیوار ، قیمت فروش محافظ دیوار ، قیمت خرید محافظ دیوار ، قیمت پخش محافظ دیوار ، قیمت عمده محافظ دیوار ، فروش ویژه محافظ دیوار ، فروش فوری محافظ دیوار می باشد .

وال گارد شامل کلیه امور مربوط به وال گارد : فروش وال گارد ، خرید وال گارد ، پخش وال گارد ، نصب وال گارد ، ارائه وال گارد ، عرضه وال گارد ، ارسال وال گارد ، فروشنده وال گارد ، قیمت وال گارد ، قیمت فروش وال گارد ، قیمت خرید وال گارد ، قیمت پخش وال گارد ، قیمت عمده وال گارد ، فروش ویژه وال گارد ، فروش فوری وال گارد می باشد.

ضربه گیر لاستیکی دیوار شامل کلیه امور مربوط به ضربه گیر لاستیکی دیوار : فروش ضربه گیر لاستیکی دیوار ، خرید ضربه گیر لاستیکی دیوار ، پخش ضربه گیر لاستیکی دیوار ، نصب ضربه گیر لاستیکی دیوار ، ارائه ضربه گیر لاستیکی دیوار ، عرضه ضربه گیر لاستیکی دیوار ، ارسال ضربه گیر لاستیکی دیوار ، فروشنده ضربه گیر لاستیکی دیوار ، قیمت ضربه گیر لاستیکی دیوار ، قیمت فروش ضربه گیر لاستیکی دیوار ، قیمت خرید ضربه گیر لاستیکی دیوار ، قیمت پخش ضربه گیر لاستیکی دیوار ، قیمت عمده ضربه گیر لاستیکی دیوار ، فروش فوری ضربه گیر لاستیکی دیوار ، فروش ویژه ضربه گیر لاستیکی دیوار می باشد .

محافظ لاستیکی دیوار شامل کلیه امور مربوط به محافظ لاستیکی دیوار : فروش محافظ لاستیکی دیوار ، خرید محافظ لاستیکی دیوار ، پخش محافظ لاستیکی دیوار ، نصب محافظ لاستیکی دیوار ، ارائه محافظ لاستیکی دیوار ، عرضه محافظ لاستیکی دیوار ، ارسال محافظ لاستیکی دیوار ، فروشنده محافظ لاستیکی دیوار ، قیمت محافظ لاستیکی دیوار ، قیمت پخش محافظ لاستیکی دیوار ، قیمت عمده محافظ لاستیکی دیوار ، قیمت خرید محافظ لاستیکی دیوار ، قیمت فروش محافظ لاستیکی دیوار ، فروش فوری محافظ لاستیکی دیوار ، فروش ویژه محافظ لاستیکی دیوار می باشد . 

آینه محدب شامل کلیه امور مربوط به آینه محدب : فروش آینه محدب ، خرید آینه محدب ، پخش آینه محدب ، نصب آینه محدب ، ارائه آینه محدب ، عرضه آینه محدب ، ارسال آینه محدب ، فروشنده آینه محدب ، قیمت آینه محدب ، قیمت فروش آینه محدب ، قیمت خرید آینه محدب ، قیمت پخش آینه محدب ، قیمت عمده آینه محدب ، فروش فوری آینه محدب ، فروش ویژه آینه محدب می باشد . 

متوقف کننده شامل کلیه امور مربوط به متوقف کننده : فروش متوقف کننده ، خرید متوقف کننده ، پخش متوقف کننده ، نصب متوقف کننده ، ارائه متوقف کننده ، عرضه متوقف کننده ، ارسال متوقف کننده ، فروشنده متوقف کننده ، قیمت متوقف کننده ، قیمت فروش متوقف کننده ، قیمت خرید متوقف کننده ، قیمت پخش متوقف کننده ، قیمت عمده متوقف کننده ، فروش فوری متوقف کننده ، فروش ویژه متوقف کننده می باشد .

کار استوپر شامل کلیه امور مربوط به کار استوپر : فروش کار استوپر ، خرید کار استوپر ، پخش کار استوپر ، نصب کار استوپر ، ارائه کار استوپر ، عرضه کار استوپر ، ارسال کار استوپر ، فروشنده کار استوپر ، قیمت کار استوپر ، قیمت خرید کار استوپر ، قیمت فروش کار استوپر ، قیمت پخش کار استوپر ، قیمت عمده کار استوپر ، فروش ویژه کار استوپر ، فروش فوری کار استوپر می باشد .

کار استاپر شامل کلیه امور مربوط به کار استاپر : فروش کار استاپر ، خرید کار استاپر ، پخش کار استاپر ، نصب کار استاپر ، ارائه کار استاپر ، عرضه کار استاپر ، ارسال کار استاپر ، فروشنده کار استاپر ، قیمت کار استاپر ، قیمت فروش کار استاپر ، قیمت خرید کار استاپر ، قیمت پخش کار استاپر ، قیمت عمده کار استاپر ، فروش فوری کار استاپر ، فروش ویژه کار استاپر می باشد . 

سطح ضد لغزندگی رمپ شامل کلیه امور مربوط به سطح ضد لغزندگی رمپ : فروش سطح ضد لغزندگی رمپ ، خرید سطح ضد لغزندگی رمپ ، پخش سطح ضد لغزندگی رمپ ، نصب سطح ضد لغزندگی رمپ ، ارائه سطح ضد لغزندگی رمپ ، عرضه سطح ضد لغزندگی رمپ ، ارسال سطح ضد لغزندگی رمپ ، فروشنده سطح ضد لغزندگی رمپ ، قیمت سطح ضد لغزندگی رمپ ، قیمت فروش سطح ضد لغزندگی رمپ ، قیمت خرید سطح ضد لغزندگی رمپ ، قیمت پخش سطح ضد لغزندگی رمپ ، قیمت عمده سطح ضد لغزندگی رمپ ، فروش ویژه سطح ضد لغزندگی رمپ ، فروش فوری سطح ضد لغزندگی رمپ می باشد .

ضد لغزندگی رمپ شامل کلیه امور مربوط به ضد لغزندگی رمپ : فروش ضد لغزندگی رمپ ، خرید ضد لغزندگی رمپ ، پخش ضد لغزندگی رمپ ، نصب ضد لغزندگی رمپ ، ارائه ضد لغزندگی رمپ ، عرضه ضد لغزندگی رمپ ، ارسال ضد لغزندگی رمپ ، فروشنده ضد لغزندگی رمپ ، قیمت ضد لغزندگی رمپ ، قیمت خرید ضد لغزندگی رمپ ، قیمت فروش ضد لغزندگی رمپ ، قیمت پخش ضد لغزندگی رمپ ، قیمت عمده ضد لغزندگی رمپ ، فروش فوری ضد لغزندگی رمپ ، فروش ویژه ضد لغزندگی رمپ می باشد .

ضد لغزش رمپ شامل کلیه امور مربوط به ضد لغزش رمپ : فروش ضد لغزش رمپ ، خرید ضد لغزش رمپ ، پخش ضد لغزش رمپ ، نصب ضد  لغزش رمپ ، ارائه ضد لغزش رمپ ، عرضه ضد لغزش رمپ ، ارسال ضد لغزش رمپ ، فروشنده ضد لغزش رمپ ، قیمت ضد لغزش رمپ ، قیمت فروش ضد لغزش رمپ ، قیمت خرید ضد لغزش رمپ ، قیمت پخش ضد لغزش رمپ ، قیمت عمده ضد لغزش رمپ ، فروش فوری ضد لغزش رمپ ، فروش ویژه ضد لغزش رمپ می باشد .

سطح ضد لغزش رمپ شامل کلیه امور مربوط به سطح ضد لغزش رمپ : فروش سطح ضد لغزش رمپ ، خرید سطح ضد لغزش رمپ ، پخش سطح ضد لغزش رمپ ، نصب سطح ضد لغزش رمپ ، ارائه سطح ضد لغزش رمپ ، عرضه سطح ضد لغزش رمپ ، ارسال سطح ضد لغزش رمپ ، فروشنده سطح ضد لغزش رمپ ، قیمت سطح ضد لغزش رمپ ، قیمت فروش سطح ضد لغزش رمپ ، قیمت خرید سطح ضد لغزش رمپ ، قیمت پخش سطح ضد لغزش رمپ ، قیمت عمده سطح ضد لغزش رمپ ، فروش فوری سطح ضد لغزش رمپ ، فروش ویژه سطح ضد لغزش رمپ می باشد .

صفحه ضد لغزندگی رمپ شامل کلیه امور مربوط به صفحه ضد لغزندگی رمپ : فروش صفحه ضد لغزندگی رمپ ، خرید صفحه ضد لغزندگی رمپ ، پخش صفحه ضد لغزندگی رمپ ، نصب صفحه ضد لغزندگی رمپ ، ارائه صفحه ضد لغزندگی رمپ ، عرضه صفحه ضد لغزندگی رمپ ، ارسال صفحه ضد لغزندگی رمپ ، فروشنده صفحه ضد لغزندگی رمپ ، قیمت صفحه ضد لغزندگی رمپ ، قیمت فروش صفحه ضد لغزندگی رمپ ، قیمت خرید صفحه ضد لغزندگی رمپ ، قیمت پخش صفحه ضد لغزندگی رمپ ، قیمت عمده صفحه ضد لغزندگی رمپ ، فروش فوری قیمت عمده صفحه ضد لغزندگی رمپ ، فروش ویژه صفحه ضد لغزندگی رمپ می باشد .

صفحه ضد لغزش رمپ شامل کلیه امور مربوط به صفحه ضد لغزش رمپ : فروش صفحه ضد لغزش رمپ ، خرید صفحه ضد لغزش رمپ ، پخش صفحه ضد لغزش رمپ ، نصب صفحه ضد لغزش رمپ ، ارائه صفحه ضد لغزش رمپ ، عرضه صفحه ضد لغزش رمپ ، ارسال صفحه ضد لغزش رمپ ، فروشنده صفحه ضد لغزش رمپ ، قیمت صفحه ضد لغزش رمپ ، قیمت فروش صفحه ضد لغزش رمپ ، قیمت خرید صفحه ضد لغزش رمپ ، قیمت پخش صفحه ضد لغزش رمپ ، قیمت عمده صفحه ضد لغزش رمپ ، فروش فوری قیمت عمده صفحه ضد لغزش رمپ ، فروش ویژه صفحه ضد لغزش رمپ می باشد .